EF

Inovace výroby nádrží a aparátů v BAEST Machines & Structures, a.s.

Registrační číslo4.1. IN04/407
Zahájení1.2.2011
Ukončení31.5.2015
Cíl projektuProjekt je zaměřen na rozvoj klíčového strategického cíle společnosti pro nadcházející období, kterým je rozšíření výrobkové řady v oblasti nádrží a aparátů pro široké spektrum užití, integrující vyšší přidanou hodnotu.

 

Společnost Baest Machines & Structures, a. s., si klade za cíl neustálé zkvalitňování stávající výroby a další rozšiřování portfolia nabízených výrobků v oblasti svařovaných nádob, zásobníků , čerpacích stanic a dalších vyšších forem těchto výrobků-aparátů.  

Pro rozšíření výrobní řady nádrží a jejich vyšší formy s vyšší  užitnou  hodnotou , využití nových možností technologického  zpracování náročných materiálů a využití nových způsobů svařování, je nutno investovat do rozvoje metod i vybavení, a to nejen po stránce pouhé obnovy zařízení.  Inovace nabízeného produktu vyžaduje současně  inovaci celého výrobního procesu, kterou se již žadatel intenzivně zabývá.