Kontakt

Jaroslav Novotný
tel.: +420 317 753 273
mob.: +420 721 933 062
email: jnovotny@baest.cz

Petr Meško
tel.: +420 317 753 275
mob.: +420 601 353 908
email:pmesko@baest.cz

 

vlajka Anglie  
Ing. Martin Bažanovský

tel.: +420 317 727 322
mob.: +420 702 255 153
email: mbazanovsky@baest.cz

 

vlajka SRN 
Ing. Karel Janoušek

tel.: +420 317 727 312
mob.: + 420 602 278 181
email: kjanousek@baest.cz  

Čerpací stanice

 1. Klasické čerpací stanice
 2. Ministavebnice ČS
 3. Rekonstrukce ČS
 4. BEST COMPACT
 5. BEST CLASSIC
 6. BEST ECONOMIC
 7. BEST BASIC
 8. BEST MIKROB
 9. BEST BLUE
 10. BEST INTEGRA
 11. BEST VERTIK

Podzemní čerpací stanice  

 • Klasické čerpací stanice PHM

 • Ministavebnice čerpací stanice PHM typ DUO a QUATRO

 • Rekonstrukce ČS

Nadzemní čerpací stanice

 • BEST COMPACT

 • BEST CLASSIC

 • BEST ECONOMIC

 • BEST BASIC

 • BEST MIKROB

 • BEST BLUE

 • BEST INTEGRA

 • BEST VERTIK

Společnost BAEST, Machines & Structures, a.s. má dlouholetou tradici a zkušenosti s výstavbou a rekonstrukcemi čerpacích stanic na pohonné hmoty. Provádí výstavbu čerpacích stanic od malých tzv. podnikových neveřejných čerpacích stanic až po velké čerpací stanice dálničního typu. V nabídce nadzemních ČS naleznete velké množství typových projektů ČS typu BEST. Kromě výstavby nových ČS provádí také rekonstrukce ČS, včetně vložkování nádrží. Výstavbu ČS na PHM, provádí nejen na území ČR, ale i v zahraničí.

 

 

Nabízí a zajišťuje:

 • návrh a konzultace

 • podklady pro územní a stavební povolení

 • projektovou dokumentaci

 • konstrukční  a výrobní dokumentaci

 • vlastní výrobu komponent

 • dopravu, montáž a uvedení do provozu

 • záruční a pozáruční servis

 

V rámci daných projektů společnost BAEST, Machines & Structures, a.s. vyrábí a dodává všechny rozhodující komponenty:

 • ocelové nádrže (jednoplášťové, dvouplášťové)

 • potrubní rozvody včetně měřících a výdejních míst

 • kompletní elektroinstalaci

 • zastřešení

 • výdejní stojany

 • řídící systém

 • cenový totem

 

Čerpací stanice
Čerpací stanice
Zabudováni podzemní nádrž na PHM
Čerpací staniceČerpací staniceZabudováni podzemní nádrž na PHM
ministavebnice ČS QUATRO
ministavebnice ČS DUO
zastřešní ČS
ministavebnice ČS QUATROministavebnice ČS DUOzastřešní ČS
BEST CLASSIC
BEST COMPACT
BEST MIKROB
BEST CLASSICBEST COMPACTBEST MIKROB
Čerpací stanice
Čerpací stanice
Čerpací stanice
Čerpací staniceČerpací staniceČerpací stanice
Čerpací stanice
Čerpací stanice
Čerpací stanice
Čerpací staniceČerpací staniceČerpací stanice
Čerpací stanice
Čerpací stanice Tuchoměřice
Čerpací stanice
Čerpací staniceČerpací stanice TuchoměřiceČerpací stanice
Čerpací stanice
Čerpací stanice
Čerpací stanice
Čerpací staniceČerpací staniceČerpací stanice