Kontakt

Jaroslav Novotný
tel.: +420 317 753 273
mob.: +420 721 933 062
email: jnovotny@baest.cz

Petr Meško
tel.: +420 317 753 275
mob.: +420 601 353 908
email:pmesko@baest.cz

 

vlajka Anglie  
Ing. Martin Bažanovský

tel.: +420 317 727 322
mob.: +420 702 255 153
email: mbazanovsky@baest.cz

 

vlajka SRN 
Ing. Karel Janoušek

tel.: +420 317 727 312
mob.: + 420 602 278 181
email: kjanousek@baest.cz  

BEST INTEGRA

Čerpací stanice BEST INTEGRA je ocelová dvouplášťová nádrž na naftu s integrovanou úkapovou jímkou a zastřešením, určená pro ekologické skladování a výdej hořlavých kapalin II.až IV.třídy nebezpečnosti všude tam, kde je zapotřebí dbát zvýšené bezpečnosti při manipulaci s nebezpečnými látkami. Jedná se o technicky vyspělou samostatně fungující sestavu, vybavenou ve standardu integrovaným výdejním zařízením, sacími a plnícími prvky, akustickým hlásičem maximální hladiny a indikací těsnosti mezipláště, žebříkem s pochozí lávkou a plamenopojistkou. Celé toto zařízení, díky své promyšlené koncepci, lze považovat za bezúdržbové. Léty prověřené dvouplášťové válcové řešení skladovací nádrže zaručuje praxí prokázanou spolehlivou životnost přesahující více, než jednu generaci, při zachování svých vlastností.

Základní objemová řada: 5, 10, 16, 20, 32 a 50m3 s možností dělení pro 2 nebo 3 média.

Zařízení slouží k bezpečnému a ekologickému skladování a výdeji hořlavých kapalin všech tříd nebezpečnosti

 

Vybavení BEST INTEGRA:

 • stáčecí, plnící a odkalovací technologií
 • protiplamennou pojistkou
 • obslužnou plošinou se žebříkem
 • zemnící soustavou
 • signalizací naplnění nádrže s plovákovým ovladačem E 218.3
 • měřící armaturou s tyčí (případně kontinuelní měření výšky hladiny)
 • indikací meziplášťového prostoru
 • elektrickým rozvaděčem umístěném v ochranném pásmu 3,5m
 • stáčením čerpadlem ( dle požadavku zákazníka)
 • výdejním stojanem
 • možnost doplnění tankovacím automatem na magnetické nebo čipové karty
 • zastřešením výdejní plochy (typové nebo dle požadavku zákazníka)

 

Tento typ čerpací stanice nachází uplatnění v areálech firem s různým druhem zaměření zejména ve stavebních organizacích, zemědělských družstvech, dopravních firmách, lesnictví, letectví a těžebním průmyslu. Jsou výhodné hlavně pro svou rychlost výstavby, nenáročnost na stavební úpravy, bezpečnou a snadnou obsluhu a finanční dostupnost.

BEST INTEGRA
BEST INTEGRA
BEST INTEGRA
BEST INTEGRABEST INTEGRABEST INTEGRA