Aktuality » BAEST M&S a.s. v magazínu PETROL 1/2020

BAEST M&S a.s. v magazínu PETROL 1/2020
17.04.2020

NEJMODERNĚJŠÍ V EVROPĚ

V září 2018 shořely výdejní lávky pohonných hmot ve skladu společnosti Čepro v Loukově. Vzhledem k tomu, že jde o významný distribuční uzel v rámci celé jižní a střední Moravy, bylo nutné nejen rychle obnovit alespoň částečný výdej, ale připravit a spustit výstavbu zcela nového zařízení.

To se podařilo již v únoru následujícího roku a o 10 měsíců později již stály v Loukově kompletně dokončené čtyři výdejní stopy.Plně automatizovaný terminál Technologie za 300 mil. Kč je nejmodernější svého druhu v  Evropě. Jde o  první plně automatizovaný terminál pro autocisterny, který Čepro má. Generální ředitel Jan Duspěva k tomu doplňuje: „Čepro několikrát v posledních letech, při různých mimořádných výpadcích výroby v  České republice, prokázalo svoji roli při udržení stability místního trhu s pohonnými hmotami. Jsem rád, že pro oblast Moravy máme ve velmi krátké době nové a  moderní zařízení, které dokáže spolehlivě uspokojit rostoucí poptávku našich zákazníků.“ Do autocisteren lze stáčet BA95N, BA95NsETBE, NM, NMsFAME, B100, E85 i TOLEX a navíc s aditivací na všech stopách. Nový systém má o  40 % větší výdejní kapacitu než původní lávky. Za den dokáže naplnit 188 autocisteren, maximální kapacita výdeje je 5640 m3 . Funguje podle nejmodernějších bezpečnostních a  technologických trendů. Při maximálním provozním zatížení se kapacita skladu 250 000 m3 obmění za 45 dní. Má vlastní stabilní hasicí okruh s využitím čtyř automatických monitorů požáru a s celkovým průtokem hasiva 7000 l/min. Na něj jsou napojeny dvě diesel čerpadla a nádrže s vodou o objemu 500 m3 a s třemi kubickými metry pěniva. Veškeré přívodní potrubí pohonných hmot z nádrží skladu vede přes nově vybudovaný armaturní uzel, kde jsou na všech potrubích instalovány dálkově ovládané bezpečnostní uzavírací armatury. Aditivační nádrže a  technologické vybavení jaou kompletně vyrobeny z nerezavějící oceli. Veškerý prostor výdejních lávek je zabezpečen proti úniku ropných látek s případným přepadem pohonných hmot do havarijní nádrže. Samozřejmostí je bezpečnostní kamerový systém. Úpravy prostoru kolem výdejních lávek vycházejí z požadavku zabránit případnému šíření požáru. Po skrývce zeminy sem byla položena geotextilie a následně se veškerý přilehlý prostor vysypal kamennou drtí. Pohodlí pro řidiče Jak bude na Loukově nový systém fungovat? Nájezd vozidel do skladu řídí software tak, aby se v areálu nevyskytoval větší počet autocisteren, než je přípustné z hlediska bezpečného provozu. Řidič automobilové cisterny se prostřednictvím identifikační karty přihlásí na výdejovém terminálu, na kterém se přesvědčí, zda má, či nemá uvolněné zboží, a zda je tedy oprávněn k odběru pohonných hmot. Po navolení požadovaného množství systém automaticky zařadí řidiče do „fronty“ a  určí mu výdejní stopu, na kterou má řidič v rámci nového terminálu najet – kde požadované množství naplní do cisterny. „Reálně to funguje tak, že se na velkoplošné obrazovce před areálem skladu rozsvítí SPZ autocisterny a číslo stopy, na kterou má řidič najet,“ říká František Todt, provozní ředitel Čepra. Po vstupní kontrole bezpečnostní služby řidič najíždí na výdejní lávky. Zde si plnění provádí zcela sám. Výdejní lávky jsou osazeny pouze spodním plněním pro autocisterny s  odvodem uhlovodíkových par do rekuperačního systému. Pouze ve zvláštních případech kontaktuje řidič operátora skladu, který mu zajistí vzdálenou podporu při plnění. Po ukončení plnění řidič odjíždí z výdejních lávek k velínu, kde obdrží dodací nákladní listy k odebranému zboží. Následně je při odjezdu z areálu opět zkontrolován bezpečnostní službou a po provedené kontrole řidič odjíždí k zákazníkovi. ­

Základní fakta výstavby:Doba výstavby 21. 2. až 19. 12. 2019 (10 měsíců/15 měsíců od požáru) Délky instalované kabeláže: 47 km (slaboproud), 20 km (elektro), 4 km (optika) Délky instalovaného potrubí: DN15 až DN250 – 7,5 km Množství odkopané zeminy: 7 300 m3 Množství navezeného kameniva: 16 100 t Množství vylitého betonu: 1 200 m3 Množství namontované oceli: 170 t Na výstavbě pracovalo téměř 450 lidí od 18 externích dodavatelů.

AUTOR: PR Čepro FOTO: Čepro.