EF

Tvoříme si budoucnost s Evropskými fondy

BAEST je firma, která ví, kam směřuje a snaží se změnit ovlivnitelné. Již v počátcích jsme věděli, že této příležitosti chceme využít a za pomoci Evropských strukturálních fondů si dále a ještě lépe stavět a strategicky připravovat svoji budoucnost.

Projekty stavíme tak, aby nám přinesly vždy maximální inovace a zlepšení systémů, aby motivovaly a posunovaly naše pracovníky dál a výš, směrem k našim strategickým cílům. Do projektů jsou zapojováni všichni pracovníci v rámci všech organizačních úrovní struktury společnosti. Úspěchy jsou monitorovány a jsou patrné na každém kroku v naší společnosti.

V naší společnosti úspěšně uskutečněna celá řada projektů, jejichž zaměření se vymezovalo v širokém poli od odborného profesního vzdělávání až po zavádění nových výrobních technologií, zcela inovačních prvků ve výrobě až k novému informačnímu systému. Všechny již dokončené a výkonnými orgány ČR a EU bez výtek zkontrolované i v současnosti probíhající projekty byly podpořeny z Evropského sociálního fondu (ESF) nebo Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) prostřednictvím příslušných operačních programů dle zaměření projektů a ze státního rozpočtu ČR.

Název projektuInovace výroby nádrží a aparátů v BAEST Machines & Structures, a.s.
Registrační číslo4.1. IN04/407
Zahájení1.2.2011
Ukončení31.5.2015
Cíl projektuProjekt je zaměřen na rozvoj klíčového strategického cíle společnosti pro nadcházející období, kterým je rozšíření výrobkové řady v oblasti nádrží a aparátů pro široké spektrum užití, integrující vyšší přidanou hodnotu.