Kontakt

Jaroslav Novotný
tel.: +420 317 753 273
mob.: +420 721 933 062
email: jnovotny@baest.cz

Petr Meško
tel.: +420 317 753 275
mob.: +420 601 353 908
email:pmesko@baest.cz

 

vlajka Anglie  
Ing. Martin Bažanovský

tel.: +420 317 727 322
mob.: +420 702 255 153
email: mbazanovsky@baest.cz

 

vlajka SRN 
Ing. Karel Janoušek

tel.: +420 317 727 312
mob.: + 420 602 278 181
email: kjanousek@baest.cz  

BEST BLUE

BEST BLUE je kompletní technologický celek pro podzemní skladování  a výdej AdBlue.

Zařízení se skládá z podzemní dvouplášťové nádrže, u které je vnitřní plášť vyroben z nerezového materiálu 1.4301. Vnější plášť je vyroben z oceli S 235JRG2 a je optřen izolací proti zemní vlhkosti. Nádrž musí být uložena v nezámrzné hloubce min. 1 500mm.

Objemová řada: 1; 2,5; 5; 10; 12; 16; 20; 25m3

Nádrž je vybavena:

  • stáčecí a  plnící  nerezovou armaturou

  • měřením hladiny včetně hlídání přeplnění

  • elektronickým monitorováním výdeje

  • nerezovým čerpadlem

Provoz AdBlue se přepravuje z podzemní skladovací nádrže nerezovým čerpadlem a nerezovým potrubím k výdejnímu stojanu.

BEST BLUE
BEST BLUE
BEST BLUE
BEST BLUEBEST BLUEBEST BLUE

Neustále se zvyšující požadavky na ochranu životního prostředí nutí výrobce nákladních automobilů neustále snižovat množství škodlivin ve výfukových plynech a tím dodržovat směrnici EURO 4, která platí od 1.10. 2005. Ke splnění těchto limitních ukazatelů využívají výrobci nákladních automobilů kapalinu AdBlue, která se během chodu motoru automaticky přidává dávkovacím čerpadlem do spalin a pomocí katalyzátoru se přemění na čpavek a dojde k přeměně oxidů dusíku  na dusík a vodní páru. AdBlue je čirá bezbarvá kapalina sestávající se z 32,5% vodného roztoku syntetické močoviny o vysoké chemické čistotě. AdBlue není nebezpečné pro zdraví člověka ani pro životní prostředí, ale je však bezpodmínečně nutné  tuto kapalinu skladovat v těsně uzavřených nádobách. AdBlue tuhne při -11oC a je vhodné jej skladovat v prostorách kde teplota neklesá pod 0oC. BEST BLUE je kompletní technologický celek pro podzemní skladování  a výdej AdBlue.