Tvoříme si budoucnost s Evropskými fondy

Projekty stavíme tak, aby nám přinesly vždy maximální inovace a zlepšení systémů, aby motivovaly a posunovaly naše pracovníky dál a výš, směrem k našim strategickým cílům. Do projektů jsou zapojováni všichni pracovníci v rámci všech organizačních úrovní struktury společnosti. Úspěchy jsou monitorovány a jsou patrné na každém kroku v naší společnosti.

V naší společnosti byla úspěšně uskutečněna celá řada projektů, jejichž zaměření se vymezovalo v širokém poli od odborného profesního vzdělávání až po zavádění nových výrobních technologií, zcela inovačních prvků ve výrobě až k novému informačnímu systému. Všechny již dokončené a výkonnými orgány ČR a EU bez výtek zkontrolované i v současnosti probíhající projekty byly podpořeny z Evropského sociálního fondu (ESF) nebo Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) prostřednictvím příslušných operačních programů dle zaměření projektů a ze státního rozpočtu ČR.