O firmě

BAEST Machines & Structures, a.s.

je soukromou společností s  výrobním programem zaměřeným na výrobu svařovaných ocelových konstrukcí a zařízení pro stavebnictví, strojírenství, energetiku, ekologii, zemědělství, chemický, petrochemický a potravinářský průmysl, zaměstnávající cca 240 pracovníků. Společnost hospodaří v areálu o rozloze 17 ha, kde jsou umístěny výrobní haly o rozloze 30.000 m2 a skladovací plochy o rozloze 10.000 m2 vybavené nezbytnou zdvihací a manipulační technikou s nosností až 50t.

0
Pracovníků
0ha
Rozloha areálu
0m2
Výrobní haly
0m2
Skladovací plochy
0t
Nosnost techniky

Výrobní program

Výrobní program je především zaměřen na zakázkovou (malosériovou, popř. kusovou) výrobu. Vzhledem k univerzálnímu technologickému vybavení a kvalifikovanému týmu pracovníků je umožněno flexibilní a široké rozpětí vyráběné produkce. Využívá moderních systémů CAD i CAD/CAM pro zpracování výrobní dokumentace (Autocad, Autodesk Inventor 3D, etc.) a její využití ve výrobě.

Společnost je držitelem certifikátu managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v oboru ISO 45001:2018, řízení kvality EN ISO 9001:2016, pro životní prostředí EN ISO 14001:2016, pro svařování ocelových konstrukcí vlastní oprávnění EN ISO 3834-2-2006 a Velký svářečský průkaz DIN 18800-7:2008-11 Klasse E, EN 1090-1:2009/AC:2010, Anhang ZA, pro svařování tlakových nádob certifikát PED 97/23/EG / AD 2000 HP0 / EN 3734-2.

Kvalitní výroba dle  norem EN, DIN a ČSN umožňuje každoročně zvyšovat podíl exportu na zvyšujícím se obratu. Podíl exportu v posledních letech se ustálil  na úrovni  85 % a směřuje do 20 zemí světa. Hlavními zahraničními zákazníky jsou firmy z EU, východní a západní Evropy.

Historie

Historie strojírenského závodu postaveného na předměstí Benešova v lokalitě Černý les se datuje od roku 1979, kdy započala výstavba výrobního závodu, jehož investorem byl státní podnik Stavební stroje Zličín. Dokončení výstavby závodu a uvedení do provozu bylo provedeno v roce 1984. Závod byl vybudován za účelem výroby formovací techniky do paneláren pro výrobu dílců pro bytovou, občanskou a průmyslovou výstavbu. Závod byl začleněn do podnikového seskupení Stavební stroje Zličín, jako závod 10 – Stavební stroje Benešov.

V roce 1991 byl závod transformován na samostatný podnik Stavební stroje Benešov, který pokračoval kontinuálně ve výrobě formovací techniky a komponent pro stavební stroje. V roce 1996 byl podnik Stavební stroje Benešov privatizován společností BEST s.r.o. Benešov na soukromou společnost. V tomto období došlo k zásadní změně ve výrobním programu, kdy formovací technika je nahrazena výrobou nádrží, stavebních a portálových jeřábů a vrtací techniky.

V roce 2002 převzala veškerou obchodní a výrobní činnost společnosti BEST s.r.o. akciová společnost BAEST, která doplnila a rozvinula výrobní program o výrobu komponent pro stavební a speciální jeřáby, nádrže pro průmyslové účely, energetiku a ekologii a dodávky samostatných technologických celků pro obalovny a betonárky. Společnost disponuje zkušeným týmem pracovníků, odborníků na inženýrskou, obchodní a výrobní činnost, kteří jsou zárukou schopnosti společnosti nabídnout a realizovat zakázky v požadované kvalitě a termínu.