About company

BAEST Machines & Structures, a.s.

is a private company with its manufacturing programme aimed at the production of welded steel structures and equipment for construction industry, machinery, energy industry, ecology and agriculture as well as chemical, petrochemical and food industries, employing about 240 people. The company operates production halls of the floorage of 30,000 m2 and storage areas as large as 10,000 m2 located in company‘s own premises covering the area of 17 ha. The production plants are well equipped with necessary lifting and handling technologies of the loading capacity up to 50 tons.

0
Workers
0ha
Rozloha areálu
0m2
Production hall
0m2
Storage areas
0t
Carrying capacity of technology

Manufacturing program

Our production programme is focused not only on the repeated manufacture of standard products, but also on custom-built (small-series or even piece) production. Owing to our multipurpose technological machinery and equipment and highly competent teams of specialists it is possible to supply the wide and flexible range of products. Production documentation is prepared and implemented using modern CAD and CAD/CAM design and engineering methods (Autocad, Autodesk Inventor 3D, etc.).

Společnost je držitelem certifikátu managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v oboru ISO 45001:2018, řízení kvality EN ISO 9001:2016, pro životní prostředí EN ISO 14001:2016, pro svařování ocelových konstrukcí vlastní oprávnění EN ISO 3834-2-2006 a Velký svářečský průkaz DIN 18800-7:2008-11 Klasse E, EN 1090-1:2009/AC:2010, Anhang ZA, pro svařování tlakových nádob certifikát PED 97/23/EG / AD 2000 HP0 / EN 3734-2.

Kvalitní výroba dle  norem EN, DIN a ČSN umožňuje každoročně zvyšovat podíl exportu na zvyšujícím se obratu. Podíl exportu v posledních letech se ustálil  na úrovni  85 % a směřuje do 20 zemí světa. Hlavními zahraničními zákazníky jsou firmy z EU, východní a západní Evropy.

History

Historie strojírenského závodu postaveného na předměstí Benešova v lokalitě Černý les se datuje od roku 1979, kdy započala výstavba výrobního závodu, jehož investorem byl státní podnik Stavební stroje Zličín. Dokončení výstavby závodu a uvedení do provozu bylo provedeno v roce 1984. Závod byl vybudován za účelem výroby formovací techniky do paneláren pro výrobu dílců pro bytovou, občanskou a průmyslovou výstavbu. Závod byl začleněn do podnikového seskupení Stavební stroje Zličín, jako závod 10 – Stavební stroje Benešov.

V roce 1991 byl závod transformován na samostatný podnik Stavební stroje Benešov, který pokračoval kontinuálně ve výrobě formovací techniky a komponent pro stavební stroje. V roce 1996 byl podnik Stavební stroje Benešov privatizován společností BEST s.r.o. Benešov na soukromou společnost. V tomto období došlo k zásadní změně ve výrobním programu, kdy formovací technika je nahrazena výrobou nádrží, stavebních a portálových jeřábů a vrtací techniky.

V roce 2002 převzala veškerou obchodní a výrobní činnost společnosti BEST s.r.o. akciová společnost BAEST, která doplnila a rozvinula výrobní program o výrobu komponent pro stavební a speciální jeřáby, nádrže pro průmyslové účely, energetiku a ekologii a dodávky samostatných technologických celků pro obalovny a betonárky. Společnost disponuje zkušeným týmem pracovníků, odborníků na inženýrskou, obchodní a výrobní činnost, kteří jsou zárukou schopnosti společnosti nabídnout a realizovat zakázky v požadované kvalitě a termínu.