Podzemní čerpací stanice  

 • Klasické čerpací stanice PHM

 • Ministavebnice čerpací stanice PHM typ DUO a QUATRO

 • Rekonstrukce ČS

Nadzemní čerpací stanice

 • BEST COMPACT

 • BEST CLASSIC

 • BEST ECONOMIC

 • BEST BASIC

 • BEST MIKROB

 • BEST BLUE

 • BEST INTEGRA

 • BEST VERTIK

Společnost BAEST, Machines & Structures, a.s. má dlouholetou tradici a zkušenosti s výstavbou a rekonstrukcemi čerpacích stanic na pohonné hmoty. Provádí výstavbu čerpacích stanic od malých tzv. podnikových neveřejných čerpacích stanic až po velké čerpací stanice dálničního typu. V nabídce nadzemních ČS naleznete velké množství typových projektů ČS typu BEST. Kromě výstavby nových ČS provádí také rekonstrukce ČS, včetně vložkování nádrží. Výstavbu ČS na PHM, provádí nejen na území ČR, ale i v zahraničí.

Nabízí a zajišťuje:

 • návrh a konzultace

 • podklady pro územní a stavební povolení

 • projektovou dokumentaci

 • konstrukční  a výrobní dokumentaci

 • vlastní výrobu komponent

 • dopravu, montáž a uvedení do provozu

 • záruční a pozáruční servis

V rámci daných projektů společnost BAEST, Machines & Structures, a.s. vyrábí a dodává všechny rozhodující komponenty:

 • ocelové nádrže (jednoplášťové, dvouplášťové)

 • potrubní rozvody včetně měřících a výdejních míst

 • kompletní elektroinstalaci

 • zastřešení

 • výdejní stojany

 • řídící systém

 • cenový totem