Průmyslové autoklávy jsou horizontální i vertikální válcové tlakové nádoby na jednom nebo na obou koncích uzavřené víkem vybaveným rychlouzávěrem, určené pro reakce a výrobu probíhající za vysokého tlaku a teploty.

Provedení:

  • objem: 1-250m3
  • průměr: do 4 500mm
  • materiál: uhlíková a nerezová ocel
  • hmotnost: do 30tun
  • tlak: dle požadavku zákazníka
  • jednopášťové, dvoupášťové
  • ležaté, stojaté

Autoklávy jsou vyráběny dle výrobní výkresové dokumentace zpracované ve vlastním projekčním oddělení, ale i dle dokumentace dodané zákazníkem. K vlastní výrobní výkresové dokumentaci dodáme statický výpočet. Veškeré výrobky musí mít schválenou výrobní výkresovou dokumentaci od organizace TÜV a taktéž musí být organizací TÜV provedena přejímka. Ke každému výrobku je následně vydán pasport tlakové nádoby.

Použití:
Chemický a potravinářský průmysl, laboratoře, biochemický průmysl, výroba stavebních materiálů apod.