Živičné hospodářství je funkční technologický celek, který se skládá ze soustavy skladovacích nádrží a potrubních rozvodů, zajišťující skladování a výdej živice (asfaltu).

Technické provedení nádrží:

Typ nádrží:

 • vertikální
 • horizontální

Uspořádání nádrží:

 • řadové
 • čtvercové

Objemová řada:

 • jednokomorové – 20, 30, 40, 50, 60, 80, 100m3
 • dvoukomorové – 20/20, 30/30, 40/40, 50/50m3

Topný systém:

 • topný registr s teplonosnou kapalinou
 • elektrické vytápění

Nádrže jsou  standardně vybaveny:

 • topným systémem
 • armaturami pro sání
 • plněním a přepadem
 • kontrolními vstupy
 • armaturami pro měřící a bezpečnostní prvky

Nádrže jsou dále vybaveny vnějším a vnitřním žebříkem, zábradlím na střeše a přestupovou lávkou. Na základě požadavku zákazníka mohou být nádrže vybaveny míchadlem. Hlídání a měření hladiny je provedeno pomocí tlakové sondy WEGA, radarového měření, kapacitní sondy a.j., případně mechanickým plovákem. Při dosažení maximální hladiny sonda nebo koncový spínač blokuje čerpadlo proti přeplnění nádrže. Havarijní plovák zajišťuje blokování čerpadla při selhání koncového spínače měření hladiny. Kvalitní povrchová úprava je provedena tepelně odolnými barvami. Tepelným ztrátám nádrže zabraňuje tepelná izolace Orsil v tloušťce 150 – 300mm. Izolace je opláštěna hladkým hliníkovým nebo pozinkovaným plechem, případně plechem trapézovým.

Technologické potrubní rozvody:

 • dvouplášťové rozvody živice
 • jednoplášťové rozvody teplonosné kapaliny

Uložiště je vybaveno samostatným stáčecím místem. Vyhřívané zubové čerpadlo umožňuje variantní způsob stáčení, a to čerpání připojením na stáčecí koncovku rozvodu, nebo přímé stáčení z distributoru při obtoku stáčecího čerpadla a filtru. Potrubní rozvody s čerpadlem umožňují přečerpávání  živice mezi jednotlivými nádržemi, míchání obsahu nádrže a výdej do distributoru.  Nádrže, rozvody živice a rozvody teplonosné kapaliny jsou umístěny v nepropustné betonové jímce dle platné ČSN. Přístup k jednotlivým armaturám je možný  z obslužných roštů a z obslužné plošiny umístěné nad nádržemi. Veškeré rozvody teplonosné kapaliny i dvouplášťové rozvody živice jsou izolovány tepelnou izolací Orsil o síle 80 – 100mm a opláštěny pozinkovaným nebo hliníkovým plechem.