Sila jsou určena pro skladování a výdej hotové živičné směsi. Sila jsou vyráběna převážně v hranatém provedení. Jednotlivé díly jsou konstruovány jako přepravitelné celky.

   Celý systém je řešen modulově, což umožňuje sestavování sil s různými objemy. Vlastní skladovací násypka je umístěna v podjezdné ocelové konstrukci. Plnění sil se provádí dle typu obalovny, buď skipovou drahou nebo u věžového provedení pomocí skipového vozíku, který jezdí po skipové dráze. Tato dráha je umístěna na vrchní části sila. Provoz skipového vozíku je řízen z velínu obalovny. Vyprazdňování zajišťují uzavírací klapky, které jsou umístěny ve spodní části sila. Aby nedocházelo k zatuhnutí klapek chladnoucí živičnou směsí, je každá klapka vybavena elektrickým odporovým topným tělesem.

   Celé silo je izolováno tepelnou izolací Orsil, Rockwoll a pod. Izolace je opláštěna hladkým pozinkovaným nebo hliníkovým plechem, případně lakovaným trapézovým plechem. Uzavírání vypouštěcích klapek a uzavírání vík na střeše sila je ovládáno pneumatickými prvky. Povrchová úprava je prováděna kvalitním epoxidovým nebo polyuretanovým tepelně odolným nátěrem.