BEST CLASSIC je kompletní systém nadzemní čerpací stanice  pro výdej a skladování PHM. Skládá se z nadzemní ocelové dvouplášťové nádrže, kompletní technologie a výdejního zařízení. Nadzemní ocelová dvouplášťová nádrž se vyrábí v provedení jednokomorovém nebo vícekomorovém a umožňuje skladování a výdej jednoho nebo více ropných produktů.

Základní objemová řada: 5, 10, 16, 20, 32 a 50m3 s možností dělení pro 2 nebo 3 média.

Zařízení slouží k bezpečnému a ekologickému skladování a výdeji hořlavých kapalin všech tříd nebezpečnosti

Vybavení BEST CLASSIC:

 • stáčecí, plnící a odkalovací technologií

 • protiplamennou pojistkou

 • obslužnou plošinou se žebříkem

 • zemnící soustavou

 • signalizací naplnění nádrže s plovákovým ovladačem E 218.3

 • měřící armaturou s tyčí (případně kontinuelní měření výšky hladiny)

 • indikací meziplášťového prostoru

 • elektrickým rozvaděčem umístěném v ochranném pásmu 3,5m

 • stáčením čerpadlem ( dle požadavku zákazníka)

 • výdejním stojanem

 • možnost doplnění tankovacím automatem na magnetické nebo čipové karty

 • zastřešením výdejní plochy (typové nebo dle požadavku zákazníka)

Typ  BEST CLASSIC  5 10  16  20  32  50  5/5  10/10  16/16   25/25
Jmenovitý objem (m3)  5 10 16 20 32 50 5+5 10+10 16+16 25+25
Užitkový objem (%)  95 95 95 95 95 95 95 95 95 95
Průměr nádrže (mm) 1612 1612 2012 2012 2520 2520 1612 2006 2520 2520
Celková šířka (mm) 1860 1860 2228 2228 2732 2732 2380 2676 3179 2593
Celková dékla (mm) 4416 5946 7539 8870 9128 12944 7024 8577 9013 12944
Přepravní šířka (mm) 1860 1860 2228 2228 2732 2732 2380 2676 3179 2593
Přepravní výška(mm)  2400 2400 2663 2663 3165 3165 2456 2900 3404 3404
Počet vstupů a průměr (mm) 1×700 1×700 1×700 2×700 2×700 2×700 2×700 2×700 2×700 2×700
Max. jmenovitý příkon (kW)  1 1 4 4 4 4 1 8 4 4

Tento typ čerpací stanice nachází uplatnění v areálech firem s různým druhem zaměření zejména ve stavebních organizacích, zemědělských družstvech, dopravních firmách, lesnictví, letectví a těžebním průmyslu. Jsou výhodné hlavně pro svou rychlost výstavby, nenáročnost na stavební úpravy, bezpečnou a snadnou obsluhu a finanční dostupnost.