Společnost má vlastní moderní konstrukční kancelář se špičkovým softwarovým vybavením. Součástí konstrukční kanceláře je i výpočetní pracoviště.

Výpočetní pracoviště zajišťuje kalkulaci, statické, dynamické a termodynamické výpočty, simulace funkčnosti modelů a konstrukční zpracování produktů nejen pro jadernou a konvenční energetiku, ale i pro stavebnictví, chemii a petrochemii apod.

Jednotlivé programové vybavení je rozděleno systematicky do tří výpočtových a normativních oblastí. Jedná se o výpočty normované, výpočty pomocí FEM (modelová analýza) a návrh elektronických, diagnostických a řídících prvků. Jednotlivé SW splňují požadavky certifikace ASME, DIN, EN13445, AD 2000, PED 97/23.