Systém ministavebnice ČS je moderní technologické řešení, které je založeno na umístění skladovací nádrže s technologickou šachtou přímo pod výdejními stojany. Technologická šachta je navařena v horní části na dvouplášťovou skladovací nádrž a současně slouží jako výdejní ostrůvek. V této šachtě jsou umístěny kompletní potrubní rozvody.  Celkový objem nádrže může být v rozsahu 10-100m3.

Ministavebnice ČS se vyrábí ve dvou typech provedení DUO  a QUATRO. Systém DUO je založen na umístění skladovací nádrže v podélném směru jízdy čímž vznikají 2 jízdní pruhy. Systém QUATRO je založen na umístění nádrže v příčném směru. U tohoto řešení mohou být 4 a více jízdních pruhů. Uvedené konstrukční řešení a uspořádání čerpací stanice splňuje požadavek minimální zástavbové náročnosti s využitím všech výhod střední a velké čerpací stanice. Umožňuje současné čerpání všech skladovaných pohonných hmot bez vzájemného omezení a zrychluje výdej a provoz celé čerpací stanice.

Výhody systému DUO  a QUATRO:

  • minimální zástavbová náročnost s využitím všech výhod střední a velké čerpací stanice

  • možnost montáže celého technologického celku ve výrobním podniku

  • minimalizace délky potrubních rozvodů

  • zkrácení doby montáže v porovnání s klasickou ČS

  • minimalizace investičních nákladů na výstavbu celé čerpací stanice včetně stavebních prací.