Společnost navazuje u tohoto typu BEST COMPACT na již uvedené, velmi rozšířené a oblíbené ČS typu BEST CLASSIC. BEST COMPACT je také kompletní systém nadzemní čerpací stanice pro výdej a skladování PHM. Skládá se z nadzemní ocelové dvouplášťové nádrže, kompletní technologie a výdejního zařízení. Vyznačuje se moderním designem, veškeré technologické armatury zakryly designérské prvky a kryty, které dokreslují celkový vzhled výrobku, ale které zároveň svou funkcí snižují případný negativní vliv na životní prostředí. Standardní součástí nádrže je elektrická výstroj, která je umístěna v kapotáži nádrže a elektromontáž pak spočívá v pouhém zapojení el. Přívodu do příslušné svorky rozvaděče.Nadzemní ocelová dvouplášťová nádrž se vyrábí v provedení jednokomorovém nebo dvoukomorovém a umožňuje skladování a výdej jednoho nebo dvou ropných produktů.

Základní objemová řada: 5; 10; 16; 20; 32 a 50m3 s možností dělení pro 2 média.

Zařízení slouží k bezpečnému a ekologickému skladování a výdeji hořlavých kapalin všech tříd nebezpečnosti.

Vybavení BEST COMPACT:

 • stáčecí, plnící a odkalovací technologií

 • protiplamennou pojistkou

 • obslužnou plošinou se žebříkem

 • zemnící soustavou

 • signalizací naplnění nádrže s plovákovým ovladačem E 218.3

 • měřící armaturou s tyčí (případně kontinuelní měření výšky hladiny)

 • indikací meziplášťového prostoru

 • elektrickým rozvaděčem umístěném v kapotáži nádrže

 • výdejním stojanem

 • možnost doplnění tankovacím automatem na magnetické nebo čipové karty

 • zastřešením výdejní plochy (typové nebo dle požadavku zákazníka)

 

 

 

TYP – BEST COMPACT 2010 2016  2020  2032  2050  2010/10  2020/12  2016/16   2025/25
Jmenovitý objem (m3) 10 16 20 32 50 10+10 20+12 16+16 25+25
Užitkový objem (%)  95 95 95 95 95 95 95 95 95
Průměr nádrže (mm) 2520 2520 2520 2520 2520 2520 2520 2520 2520
Celková šířka (mm) 2780 2780 2780 2780 2780 2780 2780 2780 2780
Celková délka (mm) 3560 4800 5660 8160 12944 5660 8160 8160 12944
Přepravní šířka (mm) 2780 2780 2780 2780 2780 2780 2780 2780 2780
Přepravní výška (mm) 2874 2874 2874 2874 2874 2874 2874 2874 2874
Počet vstulů a půměr(mm) 1×700 1×700 1×700 1×700 2×700 2×700 2×700 2×700 2×700
Max. jmen. průměr (kW) 4 4 4 4 4 8 8 8 8

 

 

Tento typ čerpací stanice nachází uplatnění v areálech firem s různým druhem zaměření zejména ve stavebních organizacích, zemědělských družstvech, dopravních firmách, lesnictví, letectví a těžebním průmyslu. Jsou výhodné hlavně pro svou rychlost výstavby, nenáročnost na stavební úpravy, bezpečnou a snadnou obsluhu a finanční dostupnost.