Ocelové skladovací jednoplášťové a dvouplášťové nádrže jsou určeny pro skladování pohonných hmot. Jsou vyráběny ve standardní typizované objemové řadě od 0,1 do 250m3  s možností dělení na dvě a více komor. Nádrže jsou standardně vybaveny hrdly o průměru 600, 700 nebo 800 mm. V nejnižší části nádrže je umístěn kalník. Nad kalníkem uvnitř nádrže je přivařen žebřík. V horní části nádrže jsou přivařena dvě oka, která slouží pro manipulaci s nádrží.

Součástí nádrže může být následující příslušenství:

 • opásání
 • vstupní šachta s poklopem
 • přejezdové redukce a přejezdové poklopy
 • vrtání vík (popř. vystrojení vík)
 • kotevní prvky     

Povrchová úprava a úprava vnitřních ploch komor je prováděna dle individuálních požadavků zákazníka v závislosti na použitých médiích a prostředí umístění nádoby.

Výrobce zajišťuje:

 • poradenskou a konzultační činnost včetně návrhu
 • projekční činnost
 • zpracování konstrukční a výrobní dokumentace
 • vlastní výrobu nádrží
 • těsnostní a tlakové zkoušky
 • izolaci nádrží
 • povrchovou úpravu dle požadavků zákazníka
 • dopravu a montáž včetně jeřábových prací
 • tlakové a jiskrové zkoušky po montáži nádrží
 • pravidelné revize a tlakové zkoušky.