Sušící buben je zařízení, které zajišťuje sušení písků a kameniva při výrobě asfaltových směsí. Velikost a hodinový výkon sušícího bubnu je navrhován  dle vlastního výkonu obalovny. Tubus  sušícího  bubnu je vyroben z ocelového plechu jakosti HII nebo 15 Mo3. Uvnitř tubusu je zabudována vestavba – lopatky, která je buď šroubovaná nebo svařovaná. Sušící buben se odvaluje po ocelových kruhových drahách.

Přenos kroutícího momentu je proveden přes hnané odvalovací kladky nebo přes článkový řetěz obepínající segmentové řetězové kolo přišroubované na plášti sušícího bubnu. Tepelné ztráty jsou sníženy tepelnou izolací, která je připevněna na válcovou část sušícího bubnu. Izolaci tvoří vzduchová spára. Opláštění izolace se provádí pozinkovaným nebo nerezovým plechem případně izolačním materiálem SIBRAL.

Rotační část sušícího bubnu je uložena v podstavné konstrukci, na kterou jsou dále připevněny stacionární díly vstupu a výstupu materiálu. Vnější povrchová úprava se provádí tepelně odolným  nátěrovým systém.

Kromě výroby nových zařízení provádíme také:

  • opravy
  • rekonstrukce
  • výměny ocelových dílů
  • dodávky náhradních dílů