BAEST, Machines & Structures, a.s. se představuje jako výrobce a dodavatel jednotlivých komponent a funkčních celků betonáren.

Firma BAEST, Machines & Structures, a.s. zajišťuje:

  • projekční a poradenskou činnost
  • konstrukční a výrobní dokumentaci
  • vlastní dodávky technologického zařízení
  • dopravu, montáž a uvedení do provozu

Firma BAEST, Machines & Structures, a.s. dodává:

  • Skladovací válcová sila (cementové hospodářství)

Základem cementového hospodářství jsou sila určená pro skladování cementu a popílku. Dopravu materiálů zajišťují šnekové dopravníky. Do běžné výbavy sila patří provzdušňovací zařízení zamezující tvorbě klenby materiálu a filtry zachycující případné úlety při plnění sila. Součástí sil jsou technologické a revizní vstupy, plnící potrubí, vnější žebřík a ochozová lávka, kontinuální měření množství uloženého materiálu.

                             

  • Studené dávkování

Studené dávkování slouží ke skladování a výdeji jednotlivých frakcí písků a kameniva. Sestavu studeného dávkování tvoří jednotlivé násypky, dávkovací pásy, sběrný a vynašecí pásový dopravník. Násypky jsou standardně vyráběny v objemech 6-15m3 s podpěrnou ocelovou konstrukcí,nebo dle požadavku zákazníka v jiné skladovací kapacitě.

  • Recyklační zařízení

Zařízení slouží k rozplavování zbytků betonu z betonárny nebo z dopravních prostředků.  Vyprané kamenivo se vrací zpět do výrobního procesu. Kalová voda  se používá jako voda záměsová.