Toto provedení čerpacích stanic je založeno na principu  uložení nádrží mimo výdejní plochu. Z těchto nádrží jsou skladované produkty přiváděny k výdejním stojanům dvouplášťovým potrubím.Rovněž i plnění nádrží ze stáčecí šachty do nádrže je provedeno dvouplášťovým potrubím, jehož meziprostor je trvale monitorován vyhodnocovaním zařízením (ASF D25, Indikon a pod.) Toto konstrukční řešení je vhodné pro zákazníky, kteří vyžadují větší skladovací zásoby PHM. Nevýhodou tohoto řešení jsou dlouhé potrubní rozvody, velká náročnost na zastavěnou plochu a z toho vyplývající vyšší investiční náklady a delší doba trvání výstavby ČS. Výdejní plocha je zastřešena různými typy ocelových konstrukcí od standardních  typových řešení až po atypické provedení. Součástí projektového řešení je požadavek na velké parkovací plochy.

Tato varianta ČS  je vhodná pro výstavbu velkých ČS dálničního typu, které vyžadují velkou výdejní kapacitu a různá variabilní řešení příjezdových a odjezdových komunikací.